shadow
DNS Központ > Egyéb > DNS alapú apasági vizsgálat – miben segíthet, és miben nem?

DNS alapú apasági vizsgálat – miben segíthet, és miben nem?

DNS alapú apasági vizsgálat – jeligés, jegyzőkönyvezett, születés előtti – a legbiztosabb módja a biológiai apaság tisztázásának.

A DNS-alapú apasági vizsgálat eredményétől milyen információt várhatuk?
A mai modern technológia fejlettsége mellett biztos lehet abban, hogy a vizsgálat pontosan és határozottan ad választ az apaság kérdésére – különösen akkor, ha egy megbízhatóan működő, rendszeresen ellenőrzött és magas fokon akkreditált laboratóriumban végezteti el a vizsgálatot.
A továbbiakban néhány gyakran felvetődő kérdésre, dilemmára adunk rövid választ:

Milyen információt ad az apasági vizsgálat?
Az apasági teszt választ ad arra a kérdésre, hogy a vizsgált feltételezett apa a vizsgált gyermek biológiai apja-e vagy sem.
Jelen ismereteink szerint erre a kérdésre kizárólag a DNS alapon végzett genetikai vizsgálat tud megbízható választ adni. A teszt során először a résztvevők DNS-profiljait hozzák létre, az eredményeket kipróbált és megbízható valószínűség-számítással (statisztikai módszerekkel) számítják ki. A vizsgálati eredmények általában 99,9% -os vagy nagyobb apasági valószínűséget adnak biológiai apaság esetében; és 0%-ot adnak, ha a feltételezett apaként vizsgált személy mégsem a biológiai apa.

Az apasági vizsgálatban résztvevők neme
A laboratórium által az apasági tesztelés során ellenőrzött DNS-markerek egyike az „Amelogenin” vagy a biológiai nemet is meghatározó gén. A leletből egyértelműen kiolvasható a vizsgált személy neme: ha az Amelogenin XX, akkor a vizsgált személy nő; ha XY, akkor pedig férfi. Ha például a kisérőlap szerint a vizsgált gyermeket fiú, de az eredmény szerint a minta nőnemű személytől származik, akkor a laboratórium ellenőrzi a beküldőnél a pontos helyzetet: a szándékos mintacsere mellett ez az ellenőrzés a véletlen elírást, vagy mintacserét idejekorán felfedezheti.

Születés előtti (terhesség alatti) apasági vizsgálat
Korábban az apaság csak a baba megszületése után volt vizsgálható – ma már lehetőség van a baba és az várandós anya egészsége veszélyeztetése nélkül tisztázni ezt a kérdést. Az úgynevezett non-invazív szülés előtti (terhességi) apasági vizsgálat technológiája olyan fejlett, hogy megbízhatóan elvégezhető a terhesség alatt (a betöltött 8. terhességi hét után), anélkül, hogy a vizsgálat bármilyen kockázatot jelentene anya vagy születendő gyermeke számára. Fontos kiegészítő információk: a vizsgálat csak akkor végezhető el, ha az anya egy gyermekkel várandós – ikerterhesség esetén a vizsgálat nem ad eredményt; a terhességi heteket az utolsó menstruáció első napjától kell számolni (ez a szülészeti számítási gyakorlat is). A vizsgálati eredmény kb 10-12 nap alatt készül el, és 99,9%-nál nagyobb valószínűséggel igazolja a biológiai apát, és 100%-os valószínűséggel zárja ki azt a személyt, aki nem a gyermek apja.

Miben nem tud segíteni az apasági vizsgálat?
Ha a postai beküldéssel végzett, otthoni mintavételen alapuló vizsgálat során a beküldött DNS minta hamis (nem attól a személytől való, aki a kérőlapon fel lett tüntetve). A megbízható, akkreditált és ellenőrzött laboratóriumok esetében biztos lehet abban, hogy a beérkezett DNS-mintákat pontosan, a szakma szabályai szerint, ellenőrzötten fogják feldolgozni. A DNS labor azonban a jeligés vizsgálatok során egy dolgot biztosan nem tud vizsgálni: hogy a beküldött DNS minták valóban attól a személytől származnak-e, aki a kisérőlapon fel lett tüntetve. Emiatt a jeligés tesztek esetében a leleten feltüntetjük, hogy az eredmény tájékoztató jellegű – nincs bizonyító ereje.

Ha tesztet egy megbízható és ellenőrzött laboratóriumban végeztei el, biztos lehet benne, hogy az eredmények pontosan megfelelnek a vizsgált laboratóriumi mintáknak. A szándékos mintacserén alapuló csalásokat azonban – a mintavétel jellege miatt – a jeligés vizsgálatok esetében a labortórium kizárni nem tudja.

Célszerű az otthoni DNS mintavételt is szabályozott, ellenőrzött körülmények között bonyolítani – ezzel kivédhetők a későbbi félreértések, konfliktusok. Hasznos, ha minden résztvevő egyszerre, azonos időben van jelen a DNS minták levételénél. Ilyenkor célszerű egy olyan személyt megkérni a minták összegyűjtésére, borítékba helyezésére, és postázására, akiben minden résztvevő megbízik (közös ismerős, egészségügyi dolgozó, esetleg ügyvéd, gyámügyi dolgozó). Ha ez nem lehetséges, illetve ha a kapott eredmény bírósági, ügyészségi vagy gyámügyi eljáráshoz kell, akkor javasolt a jegyzőkönyvezett (hivatalos) apasági vizsgálat elvégeztetése – ennek magasabbak a költségei, de a kapott eredmény mind a résztvevők, mind a hatóság számára elfogadható.

A résztvevők életkora
A megszületett gyermek esetében a világrajövetel pillanatától kezdve levehető a DNS minta, és alkalmas a rutinszerű apasági vizsgálatra. Az anyaként, vagy feltételezett apaként vizsgált személyek esetében a DNS-ből a vizsgált személy életkorára nem lehet következtetni.

Az apaság megállapítása, ha a feltételezett apaként vizsgált személyek egyenes ági rokonok (apa-fiú, testvérek, vagy ikrek)
Testvérek, vagy apa-fiú kapcsolat esetében a magasabb pontosságú (25- vagy több kromoszomalis lokuszt vizsgáló) teszt pontosan meg tudja határozni a valódi biológiai apát. Kétely esetében segít, ha az anyai minta is vizsgálható, illetve, ha mód van az összes feltételezett apa DNS vizsgálatára. Egypetéjű ikrek esetében – lévén az ikerpár DNS állománya teljesen azonos – nincs mód a biológiai apaság megállapítására.

További kérdés esetén kérje szakmai segítségünket az iroda kukac drbezzegh pont hu e-mail címen, vagy hívja a 06 20 373 5580 telefonszámot.