Családi kapcsolat vizsgálata

A családi kapcsolat fenállását a legpontosabban és legmegbízhatóbban a DNS molekulák összehasonlító vizsgálatával lehet igazolni vagy elvetni.
Pontosan megállapítható, hogy

– egy gyermeknek a vizsgált feltételezett apa a biológiai apja-e, vagy sem (vizsgálható anyai DNS mintával együtt – TRIO teszt; vagy anyai minta nélkül – DUO teszt).

– egy gyermeknek a vizsgált feltételezett anya a biológiai anyja-e, vagy sem.

– az unoka és az apai nagyszülők között fennáll-e családi kapcsolat (a gyermeknek a vizsgált személyek apai vonalon a vérszerinti nagyszülei-e vagy sem).

– egy testvérpár tagjai között féltestvéri-e a kapcsolat (az egyik szülőjük azonos), vagy édestestvérek-e (mindkét szülő közös).

– a vizsgált ikerpár egy- vagy kétpetéjű-e.

Születés előtt (terhesség alatt) is megvizsgálható az apaság

– non-invazív prenatális apasági vizsgálattal megállapítható, hogy a vizsgált feltételezett apa tényleges biológiai apja-e a 7. terhességi hétnél idősebb magzatnak. Egyszerű vérvétel szükséges a vizsgálathoz, magzati mintavételre nem kerül sor, az eljárás nem veszélyezteti sem a magzat egészségét, sem a terhesség lefolyását. A feltételezett apa esetében szájnyálkahártya hámsejt mintára („nyálmintára”) van szükség, így neki jelen sem kell lennie a mintavételnél, ez előzőleg – akár postai úton is – lebonyolítható.

DNS profil jegyzőkönyvezett felvétele

– a személyazonosság megállapítása után történik a DNS mintavétel, majd 26 kromoszomális lókusz meghatározását és dokumentálását végezzük el. Az így kiadott eredmény alkalmas arra, hogy a későbbiekben (akár a vizsgált személy halála után is) alkalmas legyen a családi kapcsolat meglétének a hivatalos megállapítására.