Apasági vizsgálat – gyakori kérdések

Mennyire pontos a DNS-alapú apasági vizsgálat?

A DDC Laboratórium által végzett apasági vizsgálat 100%-ban megbízható.
Tudományos értelemben a DNS-vizsgálat eredménye egy valószínűségi érték, mely 99% fölött megerősíti, hogy a biológiai rokonság fennáll.
Tudományos értelemben a DNS-vizsgálat eredménye 100%-osan kimutatja, ha egy rokonsági kapcsolat nem áll fenn, ez a kizárás.

Kinek a beleegyezése szükséges az apasági vizsgálathoz?

A jogi szabályozás értelmében a következő beleegyezések szükségesek:
Felnőtt esetében a felnőtt beleegyezése szükséges.
18 év alatti személy esetében a szülő vagy gyám (törvényes képviselő) beleegyezése szükséges.
A kérés esetén elküldött DNS-mintavevő készletben a minta kisérőlapja egyben beleegyező nyilatkozat is. Ezt egyszerűen alá kell írni minimálisan annak a személynek, aki a vizsgálat kivitelezését kezdeményezte (megrendelő). A DDC Laboratórium csak és kizárólag a megrendelt vizsgálat céljaira fogja használni a DNS-mintát. Az eredményeket soha senki más nem láthatja, kivéve, ha a bíróság ettől eltérően rendelkezik.

Mikor lehet elvégezni a vizsgálatot?

Születés előtti apasági vizsgálat
Születés előtti apasági vizsgálat – már a nyolcadik terhességi héttől elvégezhető

Születés előtt a vizsgálatot az anyától levett vérmintából, illetve az apától levett nyálmintából lehet elvégezni. A vizsgálatra a betöltött nyolcadik terhességi hét után van lehetőség, egészen a szülés pillanatáig. A már megszületett gyermek esetén végzett vizsgálat lényegesen olcsóbb, mint a születés előtt vizsgálat. Szülés után közvetlenül is el lehet végezni a vizsgálatot. Bármilyen életkorban el lehet végezni a DNS-vizsgálatot.

Hogyan kapom meg az eredményt?

A DNS-vizsgálat eredményét az alap apasági vizsgálat esetében legkésőbb 14 munkanappal (átlagosan a 8-10 nappal) a minták beérkezése után postázzuk, vagy esetleg központi irodánkban személyes átvételre is lehetőség van. Az eredmények részletes leletben kerülnek ismertetésre, amely egyértelmű választ ad arra, hogy a biológiai rokonság fennáll-e vagy sem.

Kell-e vért venni a DNS-vizsgálathoz?

NEM KELL! A DNS-t a nyálkahártya-sejtekből nyerjük, melyeket a szájüregből a mintavevő összegyűjtött. A születési előtti apasági vizsgálatot azonban vérből lehet csak elvégezni, ezért ennél a vizsgálatnál vérvétel történik a várandós anyától. A feltételezett apa esetében azonban itt sem veszünk vért.

Honnan tudom, hogy a mintavételt helyesen hajtottam végre?

Fölösleges aggódni az esetleges mintavételi hibák miatt. Csak az a fontos, hogy elegendő sejt legyen a mintavevőkön. A lényeg, hogy a mintán egyértelműen jelezve legyen, kitől származik a minta. Más hibát nemigen lehet elkövetni.

Szükséges-e az anyát vizsgálni?

Jobb bevonni az anyát, mert a tőle származó genetikai információ egyszerűbbé, pontosabbá és gyorsabbá teszi a vizsgálatot. Ha ez mégsem lehetséges, az esetek többségében akkor elvégezhető a vizsgálat.

Hogyan és mikor lehet fizetni?

A megrendelt vizsgálatok ára egy összegben, a minta leadásakor fizetendő. A befizetés történhet a mintavételi csomaghoz mellékelt postai „sárga csekken”, illetve banki átutalással, a mintavételi csomaggal kiküldött kisérőlevélben feltüntetett bankszámlára. A vizsgálat elkészültekor, a vizsgálati eredménnyel együtt küldjük vagy juttatjuk el a befizető nevére, a csekken feltüntetett feladó nevére, vagy az átutaló bankszámla tulajdonosának a nevére kiállított végszámlát.

Mennyibe kerül a vizsgálat?

Az apasági vizsgálat aktuális áráról a nyitó oldalon, illetve az árlistánkból tájékozódhat. Bonyolultabb családvizsgálatok általában kültségesebbek, de a legtöbb esetben elegendő az alapszintű vizsgálat. Lásd: árlista!

Az egyik résztvevő külföldön él. Ő küldheti közvetlenül a mintát? Érkezhetnek-e a minták két feladótól, két borítékban?

Igen, ez gyakori eset, és semmilyen problémát nem okoz, ha előre jelzik. Ugyanazon sorozatszámú mintavételi készletből küldünk a két címre.

Mi a mintavevő eszköz?

Apasági vizsgálat mintavétel
Apasági vizsgálat – nyálminta levétele

A mintavevő gyakorlatilag egy nagyra nőtt fültisztító. A feje kicsit keményebb, mint az igazi fültisztítóé, hogy jobban tudjon sejteket gyűjteni. A mintavevő eszköz a kiküldött mintavevő készletben van.

A mintavétel fájdalommentes?

IGEN. A DNS-mintavevő készlet négy mintavevő tampont tartalmaz. Ezekkel kell a szájüreg belsejében a nyálkahártyát megdörzsölni, hogy össze tudja gyűjteni a sejteket. A sejtekben van a DNS. Nincsenek tűk a környéken; az egész fájdalommentes, és külsőleg történik.

Okoz-e különbséget, hogy nem vérből dolgoznak?

Semmilyet. A DNS a nyálkahártya-sejtekben, a hajszálakban és a vérben teljesen egyforma. Így aztán nincs különbség a vizsgálat eredményében és annak pontosságában; mindegy, milyen mintát használunk.

Használhatok máshonnan származó (más labor által használt, kiküldött) mintavevőt is?

Igen. Más laboratóriumtól, vagy egyébb helyről beszerzett DNS mintavevő pálcát is használhat, azon is beküldheti a vizsgálandó anyagot, ez semmilyen költségnövekedéssel nem jár.

Mennyi ideig stabilak a minták, hiszen nyálat is tartalmaznak?

Mihelyt a mintavevő megszáradt, minden rendben van. Az így vett mintának nincs lejárati ideje. Ha túl korán, nedvesen zárjuk le a mintavevőt, bepenészedhet, ami a vizsgálatot lehetetlenné teszi.

Mi a génkészlet?

A génkészlet valakinek a teljes genetikai információtömege. Mindenki a genetikai információja felét az édesanyjától, felét az édesapjától kapta. Az apasági vizsgálatban a gyermek genetikai információjának felét párosítjuk az anya genetikai állományával. A másik fele a biológiai apától jön. A gyermek DNS-mintázatát a gyanított apáéval összevetve megállapítjuk, hogy ő-e a gyermek biológiai apja.

Mi a szerepe a népességstatisztikának az apasági vizsgálatban?

A vizsgálat előtt azt feltételezzük, hogy minden gyanított apa 50%-os valószínűséggel biológiai apja a gyermeknek (vagy igen, vagy nem). Az apasági index (PI) egy viszonyszám; annak a valószínűsége, hogy a gyermek DNS-e a gyanított apától származik, osztva annak a valószínűségével, hogy egy véletlenszerűen kiválasztott férfi volt a biológiai apa. Az összes minta apasági indexét összeszorozzuk, amivel egy ún. kombinált apasági indexet (CPI) kapunk. Az apaság valószínűsége egy gyanított donor esetében 1 / (1 +1/CPI), amit 100-zal szorzunk, hogy százalékban fejezzük ki (POP).  Ha egy gyanított apa DNS-mintázata nem egyezik a gyermekével, az ő esetében a PI = 0.

Mi az apasági index, és hogyan számítják?

Az apasági index (PI) megadja, hogy az egyező DNS-szakaszt (allélt) hordozó gyanított apa milyen eséllyel valódi, biológiai apja a gyermeknek. Az emberi népességben minden egyes DNS-szakasznak (allélnak) a gyakorisága változik az allél hosszától függően. Az allél-hosszak gyakorisága rasszonként változik, ezért fontos tudni, milyen rasszhoz tartozik a gyanított apa.
Az ún. kaukázusi (fehér), fekete, spanyol és ázsiai rasszokból van rendelkezésre álló adatbázis. Ha a rassz nem tisztázott, az összes rassz közül a legalacsonyabb PI-t fogjuk használni; ez a biztonságos megközelítés. Az allél gyakoriságát az adja, hány embernek van az adatbázisban olyan allélje, osztva az adatbázisban szereplő emberek számával. Ezt a gyakoriságot használjuk a PI számításánál.

Mi a helyzet a félvérekkel?

Keverék (félvér) emberek esetén a két szülői rassz adatbázisát használjuk.

Mi a mutáció, és hogyan befolyásolja az apasági vizsgálatot?

A gének négy alkotóelemből (nukleotidból) állnak, ezek az adenin, citozin, guanin, és a timidin. A genetikai szekvenciát ezek sorrendje határozza meg. Mutáció esetén a nukleotidok közül egy, vagy néhány hiányzik, vagy kicserélődött egy másikra. Bárkiben előfordulhat ilyen mutáció. Ha a mutáció a DNS olyan területére esik, amelyet a DNS-vizsgálatnál használni szeretnénk, a gyermek DNS-e nem fog megegyezni az anyáéval, de az apáéval sem. Ezzel a próbával az apaság kizáródik, de a többi alkalmazott próbával az eredmény megbízható marad. Ezért ha mutációt gyanítunk, további próbákat vetünk be annak eldöntésére, hogy mutációról van-e szó valóban, vagy kizárhatjuk az apaságot.  A PI és POP számításában a kérdéses próba is szerepelni fog. Ha két nem egyező allélt látunk, a kizárás mellett döntünk. A vállalási határidő általában 14 munkanap, de ha mutációt találunk, ennek tisztázása további négy munkanapot igényel.