Apasági teszt

Az apasági teszt (apasági vizsgálat, DNS vizsgálat)  eredménye mindenki számára fontos információt tartalmaz, ezért lényeges, hogy a laboratórium is megtegyen mindent azért, hogy a kapott eredmény a lehető legmegbízhatóbb legyen.

Apasági teszt
Apasági teszt, apasági vizsgálat – mindenki számára meghatározó, emberi sorsot befolyásoló döntés

Mielőtt kiválasztaná azt a szolgáltatót, amelyikkel az Ön számára oly fontos vizsgálatot elvégeztetné, kérjük gondolja végig az alábbi információkat. Nézzen utána, hogy az esetleges olcsóbb laboratórium által nyújtott szolgáltatások megfelelnek-e elvárásainak.

Az általunk biztosított apasági és anyasági vizsgálatok fontos tulajdonságait foglaltuk össze az alábbi felsorolásban.

A biztonságos mintafeldolgozás miatt a vizsgálatokat kétszer végezzük el. Minden mintát – az apai, az anyai, és a gyermek(ek) DNS mintá(i)t – két, egymástól elkülönülő munkahelyen dolgozunk fel, és csak abban az esetben adjuk ki az eredményt, ha a két független folyamat azonos eredményt adott. A duplikátumban történő mintafeldolgozás miatt kizárható a minták összekeveredése, a tévesztés, a hibás feldolgozás.

Szükség esetén, ha csupán három vagy kevesebb terület (lokusz) esetében mutatkozik különbség a vizsgált személyek esetében, akkor laboratóriumunk az esetleges mutációk jelenlétét részletes vizsgálatok elvégzésével ellenőrzi. Az esetleges mutációk következtében különbség mutatkozhat a szülő(k) és az utód DNS szerkezete között, és ha ennek részletes vizsgálata nem történik meg, akkor tévesen kizárható a meglevő biológiai apaság. Az egy, kettő vagy három lokusz esetében mutatkozó különbség részletes vizsgálata igazolhatja a mutáció kialakulását, és csökkenti a tévedés lehetőségét.

A DDC laboratórium által kiadott eredményt mindig PhD tudományos fokozattal bíró szakember értékeli, és írja alá. A vizsgálat elvégzése komoly szaktudást, állandó tudományos továbbképzést igényel, az USA szigorú és szorosan szabályozott akkreditációs rendszere biztosítja a folyamatos magas minőségű és ellenőrzött laboratóriumi tevékenységet. A tudományos minősítéssel bíró leletező laboratóriumi szakember jelenléte és aktív közreműködése biztosítja a magas minőségű laboratóriumi munkát.

Minden megvizsgált kromoszóma lokusz pontos értékét feltüntetjük a leleteinken. Hasonló tevékenységet folytató más laborok nem mindig tüntetik fel a vizsgált kromoszóma területek pontos eredményeit, csupán az apasági vizsgálat valószínűségét közlik. A DDC laboratórium transzparens módon, az összes kapott eredményt minden leletén feltünteti, így esetleges utólagos ellenőrzéskor minden DNS-minta pontosan beazonosítható. A részletes DNS vizsgálati lelet biztosítja a vizsgálatot követő, utólagos ellenőrzés, szakértői vélemény hiteles elkészítését.

A fentiek alapján az apaság valószínűsítését laboratóriumunk 99,999%, vagy ennél nagyobb pontosságú eredménnyel tudja igazolni; az apaság kizárását 100% pontossággal végezzük.

A DDC laboratórium által végzett apasági tesztek során minimálisan 20 kromoszómális terület (lokusz) vizsgálata történik meg, plusz a vizsgált személy nemére utaló von Willebrand lókusz ellenőrzése is megtörténik (ez a +1. vizsgált lokusz.).

Az általunk ajánlott áraknál olcsóbb vizsgálatot találhat a hazai piacon. Mielőtt az ár alapján döntene, gondolja végig a fent felsorolt feltételek mentén, hogy az olcsóbb szolgáltatás megfelel-e az Ön elvárásainak – ebben a mindenki számára nehéz és fontos dötési helyzetben, ami az Ön és szeretteinek életére alapvető hatással van.

Továbblépés  az apasági vizsgálat vásárlásához.